Chershoee
id S.NO ProteinName PEPTIDE SEQ Residues No Residues End Combined score MHC binder
1 1 Rh230 VACVLLCVY 5 14 0.9082 YES
2
3 2 Rh228.1 QADESSLTW 46 55 0.889 YES
4
5 3 Rh228 NTTFLKGGY 74 83 1.7332 YES
6 Rh228 HVKVAYIYY 36 45 1.3054 YES
7 Rh228 ITTKYNTTF 69 78 1.1655 YES
8 Rh228 MTVVYSLPF 19 28 1.15 YES
9 Rh228 MVIIMTVVY 15 24 1.068 YES
10 Rh228 TSDKDAIVL 135 144 1.0446 YES
11 Rh228 VLDTAPYRF 99 108 1.0288 YES
12 Rh228 NTSGRHSRF 54 63 1.0069 YES
13 Rh228 YNASNLTIY 44 53 0.915 YES
14 Rh228 MLRFYHAVY 1 10 0.8747 YES
15 Rh228 FLKGGYHGY 77 86 0.8647 YES
16 Rh228 TVVYSLPFY 20 29 0.8061 YES
17
18 4 Rh226 FSLLTQLRY 294 303 2.3598 YES
19 Rh226 TVDGGKHHY 213 222 2.3397 YES
20 Rh226 TTDLMSSFV 190 199 2.3342 YES
21 Rh226 WVSFDFSLY 250 259 2.3056 YES
22 Rh226 FSETKNITV 88 97 1.7731 YES
23 Rh226 PSIANVGYY 128 137 1.2177 YES
24 Rh226 ITVLSDDPY 94 103 1.1297 YES
25 Rh226 KIAYSYVQY 263 272 1.0316 YES
26 Rh226 FTFATPGTF 180 189 0.9291 YES
27 Rh226 IAYSYVQYY 264 273 0.9113 YES
28 Rh226 QTPDNDFIF 172 181 0.831 YES
29 Rh226 ETTDLMSSF 189 198 0.8011 YES
30 Rh226 ASSQSWVSF 245 254 0.7975 YES
31
32 5 Rh225 LLVVFLLAY 3 12 1.2043 YES
33 Rh225 TIASWDFLF 118 127 0.8938 YES
34 Rh225 NGDFQRLVY 127 136 0.878 YES
35
36 6 Rh223 FTEPYIYMI 109 118 1.4833 YES
37 Rh223 FLKMFTEPY 105 114 0.9957 YES
38 Rh223 KMFTEPYIY 107 116 0.926 YES
39 Rh223 LSKVPEGKY 86 95 0.8528 YES
40 Rh223 RSLLKRTQY 127 136 0.8463 YES
41 Rh223 LLLMTLIAY 15 24 0.7878 YES
42
43 7 Rh221 TTCHLNGTF 7 16 1.4139 YES
44 Rh221 CITFTFGFY 93 102 1.3434 YES
45 Rh221 MTETLVFLR 268 277 1.0794 YES
46 Rh221 VSIFLAAPY 143 152 1.032 YES
47 Rh221 CMLPAWVNY 73 82 0.9395 YES
48 Rh221 MARWSTFGY 203 212 0.8983 YES
49 Rh221 LTSRTSLIL 214 223 0.8834 YES
50
51 8 Rh220 LSSSYELLH 23 32 1.2487 YES
52 Rh220 GLAKTFVCY 106 115 0.9213 YES
53 Rh220 TLNTRTWEV 78 87 0.7832 YES
54 Rh220 HEAVSPTIY 87 96 0.7806 YES
55
56 9 Rh218 LACLGDLHY 138 147 1.6153 YES
57 Rh218 NSWTVLTIY 93 102 1.3027 YES
58 Rh218 CTSVIGGLM 43 52 1.0853 YES
59 Rh218 NSAAINHGF 262 271 1.0463 YES
60 Rh218 LYEDLIYCY 217 226 0.9221 YES
61 Rh218 GLMILAAPY 49 58 0.804 YES
62 Rh218 TTESSLERL 233 242 0.7522 YES
63
64 10 Rh216 FSDSWGSEL 21 30 2.4051 YES
65
66 11 Rh215 AIDIIINAY 170 179 2.9176 YES
67 Rh215 RTVLDQSVY 94 103 1.2424 YES
68 Rh215 PVSSVPPRY 221 230 0.8455 YES
69 Rh215 PASPTPPEY 254 263 0.8302 YES
70
71 12 Rh214 YTVQQTACY 42 51 2.5416 YES
72 Rh214 KLSSDKLEY 92 101 1.5487 YES
73 Rh214 LTHNYLWTF 139 148 1.5388 YES
74 Rh214 YITGNIDSY 61 70 1.0581 YES
75 Rh214 ELAARRALY 34 43 1.0344 YES
76 Rh214 CTTVCTLHL 162 171 0.8787 YES
77 Rh214 SSDKLEYDL 94 103 0.875 YES
78 Rh214 MSDIIWVTC 122 131 0.8403 YES
79 Rh214 TTTKVEMRF 110 119 0.8066 YES
80 Rh214 KLEYDLRYY 97 106 0.8027 YES
81 Rh214 KPDFLTHNY 135 144 0.7749 YES
82
83 13 Rh211 QTSSSTSFL 66 75 1.1905 YES
84
85 14 Rh209 LIEKYQKQY 85 94 1.2841 YES
86 Rh209 VTLVVMLLV 13 22 0.8483 YES
87
88 15 Rh204 ISDNTTGMF 184 193 2.387 YES
89 Rh204 RSESYNDLV 401 410 1.4359 YES
90 Rh204 TVVDDDLTY 152 161 1.2917 YES
91 Rh204 FHDLAISHY 169 178 1.1714 YES
92 Rh204 ESDSGYFEK 390 399 0.9021 YES
93 Rh204 FCQSEYGGY 134 143 0.788 YES
94 Rh204 VDDESDSGY 387 396 0.7754 YES
95
96 16 Rh203 TSTRTYWTF 5 14 1.0695 YES
97 Rh203 FSDSIAQAS 140 149 1.0311 YES
98 Rh203 ETDGSPLDK 232 241 1.0141 YES
99 Rh203 ATAAAATTV 426 435 0.887 YES
100 Rh203 ISEPDTLQV 123 132 0.8457 YES
101 Rh203 TSDPVGFLN 266 275 0.808 YES
102 Rh203 CSDSHASPA 412 421 0.7551 YES
103
104 17 Rh202 VIDNILQRY 237 246 2.4209 YES
105 Rh202 VSAFVASPY 140 149 2.3816 YES
106 Rh202 CISFSVTFY 90 99 2.0347 YES
107 Rh202 LISIAMERY 108 117 2.0212 YES
108 Rh202 FVASPYYAY 143 152 1.7335 YES
109 Rh202 SSDVYFLHA 53 62 1.6789 YES
110 Rh202 NSDILVVLV 214 223 1.6648 YES
111 Rh202 YSSDVYFLH 52 61 1.5408 YES
112 Rh202 VMLPLWLHY 70 79 1.3602 YES
113 Rh202 YSLFRRQPY 291 300 1.0796 YES
114 Rh202 AMISEAIVY 261 270 0.9808 YES
115 Rh202 LVKKRKLRY 44 53 0.8863 YES
116 Rh202 SAFVASPYY 141 150 0.7995 YES
117 Rh202 AMERYSNLV 112 121 0.7712 YES
118 Rh202 MTVFFWGPF 224 233 0.7568 YES
119
120 18 Rh201 MVAVAIERY 109 118 1.9422 YES
121 Rh201 CIALSFVFY 91 100 1.5449 YES
122 Rh201 FITLPAWVY 70 79 1.5254 YES
123 Rh201 ITLPAWVYY 71 80 1.4316 YES
124 Rh201 FTDFLVFIT 64 73 1.3455 YES
125 Rh201 SEDNKDCTY 246 255 1.229 YES
126 Rh201 HINESLASY 8 17 1.134 YES
127 Rh201 RMVGVALVY 262 271 1.0931 YES
128 Rh201 TMDASINIW 177 186 0.8079 YES
129 Rh201 YTWHINSPF 166 175 0.8063 YES
130
131 19 Rh200 ELTQIVNFY 185 194 1.4533 YES
132 Rh200 LVIMNDTMY 108 117 1.0482 YES
133 Rh200 VVIQVDHYY 165 174 1.003 YES
134 Rh200 IVNFYLREY 189 198 0.8454 YES
135 Rh200 WLHVYLRNY 83 92 0.8058 YES
136 Rh200 LTQIVNFYL 186 195 0.7863 YES
137 Rh200 YQFHLPVSY 152 161 0.7614 YES
138 Rh200 EVVIQVDHY 164 173 0.7594 YES
139
140 20 Rh199 MTSLVGLIY 39 48 3.6485 YES
141 Rh199 LVGLIYLIY 42 51 1.7582 YES
142 Rh199 VLDMWPLGV 23 32 0.9109 YES
143 Rh199 ETELTSSAV 152 161 0.8438 YES
144
145 21 Rh198 YSSSKAFVY 300 309 3.2973 YES
146 Rh198 ISTQSFTMY 230 239 2.444 YES
147 Rh198 VTCESAYSY 164 173 2.4285 YES
148 Rh198 STDSSTQTT 86 95 1.4076 YES
149 Rh198 TTDTSTVAT 135 144 1.3157 YES
150 Rh198 QTLNTSWEF 257 266 1.1844 YES
151 Rh198 TSDNVTTDT 130 139 1.1284 YES
152 Rh198 QAPNVTTQY 240 249 1.1017 YES
153 Rh198 TTAPSTSTV 36 45 1.1004 YES
154 Rh198 ISVTCESAY 162 171 1.0662 YES
155 Rh198 VTTQYTCKF 244 253 0.9953 YES
156 Rh198 SSSKAFVYF 301 310 0.9625 YES
157 Rh198 LFMLFALLY 385 394 0.8921 YES
158 Rh198 CESAYSYNY 166 175 0.8402 YES
159 Rh198 NTSWEFLVL 260 269 0.8252 YES
160 Rh198 STATTNNTT 122 131 0.8073 YES
161 Rh198 SNTSKGMLY 220 229 0.7902 YES
162 Rh198 MRQRNPWAY 399 408 0.7767 YES
163 Rh198 SSSATASSV 57 66 0.7517 YES
164 Rh198 LFALLYITY 388 397 0.7503 YES
165
166 22 Rh197 HVECVDDAY 42 51 2.3337 YES
167 Rh197 ESERETPAY 141 150 2.0549 YES
168 Rh197 LTDSSSGSS 94 103 1.041 YES
169 Rh197 CVDDAYFQL 45 54 0.8114 YES
170 Rh197 YSDSGSEGT 149 158 0.7878 YES
171
172 23 Rh195 QIEHYVWRY 33 42 3.093 YES
173 Rh195 VLDWFGAVY 272 281 2.5642 YES
174 Rh195 YTDPFPFKS 458 467 1.5494 YES
175 Rh195 RYDTVQQTY 392 401 1.516 YES
176 Rh195 LIDFRDLFF 19 28 1.4125 YES
177 Rh195 FSDRPVDEL 4 13 0.905 YES
178 Rh195 YAFDPRENY 118 127 0.8717 YES
179 Rh195 CLGPPQGWY 47 56 0.8647 YES
180 Rh195 RANLATPWY 243 252 0.8048 YES
181
182 24 Rh194 LLDECGVCY 290 299 2.2981 YES
183 Rh194 SAAEAWGTY 7 16 1.9637 YES
184 Rh194 ETNGSVDSY 491 500 1.8688 YES
185 Rh194 LADNIQMLF 310 319 1.8406 YES
186 Rh194 TAEQLCGAY 366 375 1.7834 YES
187 Rh194 TVEKLRQMY 235 244 1.7786 YES
188 Rh194 CSLERVSIY 555 564 1.7558 YES
189 Rh194 LLGSYGFVY 136 145 1.3624 YES
190 Rh194 CLTMLQGVY 44 53 1.3277 YES
191 Rh194 YVLGVTGRY 269 278 1.3204 YES
192 Rh194 RLESECYCY 340 349 1.1472 YES
193 Rh194 GSYGFVYVY 138 147 1.0967 YES
194 Rh194 PTDARGLAK 199 208 1.0954 YES
195 Rh194 KTSDGTVMF 437 446 0.988 YES
196 Rh194 RSDLMPTGV 395 404 0.9273 YES
197 Rh194 RADNFSNLI 249 258 0.9224 YES
198 Rh194 TSDGTVMFR 438 447 0.8859 YES
199 Rh194 RSEADPLLL 224 233 0.8483 YES
200 Rh194 LQENQNWCF 404 413 0.7916 YES
201
202 25 Rh192 LLCIVNMFF 6 15 0.843 YES
203 Rh192 TIPNGEGIY 87 96 0.773 YES
204
205 26 Rh190 TSSTTVNVY 295 304 3.2397 YES
206 Rh190 TSTAAVLGY 161 170 2.6251 YES
207 Rh190 VTSGNGTSY 270 279 2.5962 YES
208 Rh190 DTERLVVRY 348 357 2.5647 YES
209 Rh190 LTTGYEQMY 363 372 2.4048 YES
210 Rh190 CSKSTLMLY 234 243 2.1351 YES
211 Rh190 SITTHSHTY 190 199 1.7608 YES
212 Rh190 GSHQTKHHY 219 228 1.6493 YES
213 Rh190 VTHNDSRRY 244 253 1.5806 YES
214 Rh190 TTDTSITTN 94 103 1.032 YES
215 Rh190 STSISTSTI 41 50 0.9728 YES
216 Rh190 STTPINSTV 146 155 0.8762 YES
217 Rh190 HSHTYWVLM 194 203 0.8736 YES
218 Rh190 YLIKDRTIY 7 16 0.8615 YES
219 Rh190 SHTYWVLMY 195 204 0.8313 YES
220 Rh190 ITVVVVLMF 322 331 0.8162 YES
221 Rh190 STSETTANV 66 75 0.8118 YES
222 Rh190 STPDFCTFV 281 290 0.7857 YES
223
224 27 Rh189 LTSFVNPQY 148 157 2.7892 YES
225 Rh189 NIHYYMSIY 173 182 1.6512 YES
226 Rh189 DADNNVLYF 134 143 1.3789 YES
227 Rh189 STATVTTTV 11 20 1.3516 YES
228 Rh189 ADDDENIHY 168 177 1.2806 YES
229 Rh189 LLVLVAALY 67 76 1.1335 YES
230 Rh189 TTANSTATV 7 16 1.0093 YES
231 Rh189 YSEQEGAKL 88 97 0.9227 YES
232 Rh189 DDDENIHYY 169 178 0.9107 YES
233 Rh189 MTANNTTTA 1 10 0.8206 YES
234 Rh189 LTELLGIII 47 56 0.7943 YES
235
236 28 Rh188 CTLPFWIMY 211 220 2.5912 YES
237 Rh188 TIETTSFDY 135 144 2.5136 YES
238 Rh188 GTNVCVAEY 300 309 2.4568 YES
239 Rh188 CVAMTAIFY 231 240 2.1873 YES
240 Rh188 LTDIVHTTR 152 161 1.2332 YES
241 Rh188 ITANITTAF 106 115 1.2284 YES
242 Rh188 RISFTVEIY 190 199 1.2058 YES
243 Rh188 MTAIFYCAL 234 243 1.1599 YES
244 Rh188 VLPAAAIIY 330 339 1.032 YES
245 Rh188 PAAAIIYWY 332 341 1.0119 YES
246 Rh188 HCCINPIIY 415 424 0.9499 YES
247 Rh188 ITESIALSH 407 416 0.9416 YES
248 Rh188 MTSTTMNAT 1 10 0.922 YES
249 Rh188 WSSIRAETV 451 460 0.9097 YES
250 Rh188 TRSVTVTFY 159 168 0.8987 YES
251 Rh188 FASTVFLLL 243 252 0.8846 YES
252 Rh188 LTSLNILLA 357 366 0.8473 YES
253 Rh188 ATTIETTSF 133 142 0.8322 YES
254 Rh188 SSEDDDNDV 471 480 0.8311 YES
255 Rh188 YEPGLNNFY 308 317 0.81 YES
256 Rh188 NLAISDLMF 201 210 0.8063 YES
257 Rh188 LTSIVTSLA 125 134 0.7799 YES
258 Rh188 YTIIFILGL 167 176 0.775 YES
259 Rh188 VFALFWLPY 369 378 0.7577 YES
260 Rh188 NTEVNLCTL 321 330 0.7503 YES
261
262 29 Rh187 LSIYCICLY 13 22 1.9563 YES
263 Rh187 HTDTTFISA 135 144 1.3589 YES
264 Rh187 VAVVLAAQY 71 80 0.7772 YES
265
266 30 Rh186 YAGISPLVY 265 274 1.8844 YES
267 Rh186 TLTVPVWAY 67 76 1.5878 YES
268 Rh186 SSAVLNLEV 169 178 1.4937 YES
269 Rh186 LIMSANCYY 186 195 1.4901 YES
270 Rh186 SPDQLHELY 201 210 1.4626 YES
271 Rh186 LLITIITTY 213 222 1.2025 YES
272 Rh186 TVFARAFFY 98 107 1.1834 YES
273 Rh186 YLLLIWDRY 106 115 1.0642 YES
274 Rh186 FSDVLFRHL 51 60 1.0461 YES
275 Rh186 ISSKTRRGY 295 304 0.9485 YES
276 Rh186 LTFVFYLTV 91 100 0.9085 YES
277 Rh186 YSQVIGLSV 129 138 0.8548 YES
278 Rh186 NSSQHNISV 2 11 0.8432 YES
279 Rh186 LSASPFSIF 143 152 0.8378 YES
280 Rh186 GAGPVITGY 15 24 0.7695 YES
281 Rh186 VTCKSFTFV 256 265 0.7535 YES
282 Rh186 GILGHFYLY 30 39 0.752 YES
283
284 31 Rh185 SAHVDSGQY 103 112 1.0375 YES
285 Rh185 RLILVNTTY 150 159 0.9696 YES
286 Rh185 NSSTASAHV 98 107 0.8767 YES
287
288 32 Rh184 QTEALESRY 260 269 3.1015 YES
289 Rh184 RSAQVKTIY 126 135 2.4125 YES
290 Rh184 LSHVEVQAY 362 371 2.2207 YES
291 Rh184 MLQVVVFFY 224 233 2.0709 YES
292 Rh184 VSSSRPVKY 5 14 2.0074 YES
293 Rh184 VTDPEYLVM 819 828 1.9291 YES
294 Rh184 YEDPFFGKY 619 628 1.7958 YES
295 Rh184 VIADIMEKY 182 191 1.7283 YES
296 Rh184 PSSIRNPSY 345 354 1.6675 YES
297 Rh184 FAALPMVTY 667 676 1.4744 YES
298 Rh184 RTPCEQAGY 505 514 1.4313 YES
299 Rh184 NAVCNTTLY 236 245 1.4052 YES
300 Rh184 ASDMTRLFL 354 363 1.354 YES
301 Rh184 CTDLDFSDL 312 321 1.2936 YES
302 Rh184 LTEEHITYV 330 339 1.2912 YES
303 Rh184 LFSAMYLFY 522 531 1.2637 YES
304 Rh184 YSLVSGLLF 515 524 1.2142 YES
305 Rh184 CTDQWPFFP 70 79 1.2007 YES
306 Rh184 NVNPLRLPY 828 837 1.1899 YES
307 Rh184 VVVFFYYFY 227 236 1.1454 YES
308 Rh184 DLLAQTSLY 611 620 1.1296 YES
309 Rh184 MSRVTDPEY 816 825 1.1228 YES
310 Rh184 YTTDNILSL 713 722 1.0358 YES
311 Rh184 PLTEEHITY 329 338 1.0198 YES
312 Rh184 VLDVNVSRF 750 759 0.9804 YES
313 Rh184 YASDMTRLF 353 362 0.9588 YES
314 Rh184 IQNKVLMEY 288 297 0.9172 YES
315 Rh184 TTDNILSLP 714 723 0.9155 YES
316 Rh184 TLLTLRITY 459 468 0.9024 YES
317 Rh184 FRDIFLKRY 648 657 0.8803 YES
318 Rh184 IIDECGLLL 213 222 0.8239 YES
319 Rh184 STQGKSLHV 761 770 0.8047 YES
320 Rh184 QTSLYEDPF 615 624 0.8017 YES
321 Rh184 QTGSFVGML 691 700 0.7899 YES
322 Rh184 SFEETVQIY 637 646 0.7758 YES
323 Rh184 YTTFRDIFL 645 654 0.7757 YES
324 Rh184 PCEQAGYAY 507 516 0.7756 YES
325 Rh184 LQVVVFFYY 225 234 0.7676 YES
326 Rh184 VSDSDLLAQ 607 616 0.7553 YES
327
328 33 Rh182 LTDYKSWLS 161 170 2.3086 YES
329 Rh182 DTTRHLTDY 156 165 1.4914 YES
330 Rh182 WDSDLSLWY 127 136 0.9874 YES
331 Rh182 IAGILKLDY 147 156 0.9495 YES
332 Rh182 QLDTRLYWF 40 49 0.852 YES
333 Rh182 MTTVGLLLK 94 103 0.7968 YES
334 Rh182 WSSESAVIL 79 88 0.7757 YES
335
336 34 Rh181 IAEHAPIIY 404 413 1.7278 YES
337 Rh182 YIDIWWITL 7 16 1.2789 YES
338 Rh183 ITSPSSTHF 57 66 1.1908 YES
339 Rh184 CLALVMLLF 268 277 1.0778 YES
340 Rh185 RLAHGENAY 153 162 0.97 YES
341 Rh186 IIPGQAFRY 279 288 0.7569 YES
342
343 35 Rh179 SSDYRNMIV 530 539 2.2166 YES
344 Rh179 RATTRSLEY 414 423 1.7998 YES
345 Rh179 FTNENSNSF 569 578 1.3703 YES
346 Rh179 DMCPRSSDY 525 534 1.2411 YES
347 Rh179 IYDQAAKMY 581 590 0.9478 YES
348 Rh179 PTDSMSQRK 208 217 0.936 YES
349 Rh179 SLEYKNLPF 419 428 0.9154 YES
350 Rh179 RADEVSRMF 405 414 0.8106 YES
351 Rh179 LTTNVHQLM 428 437 0.7803 YES
352
353 36 Rh178 SSRSSTCSY 105 114 1.294 YES
354 Rh178 SCPAAILEY 118 127 0.9534 YES
355 Rh178 VADDSHDLW 23 32 0.8154 YES
356
357 37 Rh176 ASDTKMYIY 121 130 3.7577 YES
358 Rh176 SLAQCVGAY 186 195 1.8227 YES
359 Rh176 CMASDTKMY 119 128 1.4905 YES
360 Rh176 YIMGAVGTY 250 259 1.472 YES
361 Rh176 LLDAYHTEV 582 591 1.43 YES
362 Rh176 FTRPDDFPY 13 22 1.4202 YES
363 Rh176 VADTLSEFF 303 312 1.3683 YES
364 Rh176 MADFKDLFL 33 42 1.1489 YES
365 Rh176 YTDRTSHVC 286 295 1.0698 YES
366 Rh176 LSDLWPFEA 220 229 1.0006 YES
367 Rh176 VSRDFVRQY 358 367 0.9732 YES
368 Rh176 HADTLKLLA 207 216 0.9042 YES
369 Rh176 YCHARYDTY 21 30 0.8329 YES
370 Rh176 LSPDWINSF 608 617 0.7934 YES
371
372 38 Rh174 LTGRSYWFY 269 278 3.311 YES
373 Rh174 VSTEYEQRY 175 184 1.8644 YES
374 Rh174 WIDTLILSV 69 78 1.2946 YES
375 Rh174 SATKLVSDY 114 123 1.2928 YES
376 Rh174 FVLSGFIMY 58 67 1.1283 YES
377 Rh174 LSADVITKF 156 165 1.0172 YES
378 Rh174 NYLDAMWTY 137 146 0.9029 YES
379 Rh174 ATMKLLNLF 50 59 0.7833 YES
380 Rh174 HLHAYWGLF 241 250 0.772 YES
381 Rh174 LKVHIFWIY 5 14 0.7717 YES
382
383 39 Rh173 LTGSGSPTY 143 152 1.8806 YES
384 Rh173 GSGSPTYDY 145 154 1.3062 YES
385
386 40 Rh172 YTSNTDMKY 35 44 3.4654 YES
387 Rh172 ISASTSFTY 289 298 2.7606 YES
388 Rh172 ATNCLLSGY 231 240 2.2098 YES
389 Rh172 VSPHAPGTY 125 134 1.7057 YES
390 Rh172 NATTQVYMY 89 98 1.6478 YES
391 Rh172 QVTPMGITY 152 161 1.5065 YES
392 Rh172 VSCSFNSTF 173 182 1.1049 YES
393 Rh172 SLQRKHNVY 348 357 1.0933 YES
394 Rh172 TSASNTNGF 111 120 0.9618 YES
395 Rh172 LTSGGTPTF 217 226 0.7918 YES
396 Rh172 SLVVYEAQY 300 309 0.7835 YES
397 Rh172 NTDMKYQLP 38 47 0.7786 YES
398 Rh172 CGQDLYWNY 206 215 0.7755 YES
399 Rh172 DQNATTQVY 87 96 0.7559 YES
400
401 41 Rh171 VTTHPWLEY 340 349 2.6235 YES
402 Rh171 IIDELGVVY 454 463 1.9603 YES
403 Rh171 PTDDWIVLV 167 176 1.7927 YES
404 Rh171 YSSDGVLIV 685 694 1.4961 YES
405 Rh171 LLAALTAGY 486 495 1.4791 YES
406 Rh171 YCTYDGLVY 464 473 1.1478 YES
407 Rh171 RALRFDLRY 595 604 0.9364 YES
408 Rh171 YRTWAVGDY 627 636 0.7993 YES
409 Rh171 ATDADDFFR 222 231 0.7907 YES
410 Rh171 GVVYGYCTY 459 468 0.7511 YES
411
412 42 Rh170 TTDLNATPY 196 205 3.6134 YES
413 Rh170 NINICALSY 348 357 1.4648 YES
414 Rh170 SSDNVLDTV 293 302 1.442 YES
415 Rh170 PSCVIKYRY 214 223 1.3765 YES
416 Rh170 YIDDLSLSL 148 157 1.2762 YES
417 Rh170 ETDRETTDL 191 200 1.0761 YES
418 Rh170 FAPSCVIKY 212 221 1.0481 YES
419 Rh170 MFSNINIVY 1 10 1.0149 YES
420 Rh170 IAAPHLPLY 359 368 0.997 YES
421 Rh170 TIDLMNHRV 180 189 0.9788 YES
422 Rh170 HTPQAVAAF 279 288 0.8342 YES
423 Rh170 VSAACGNAF 243 252 0.787 YES
424 Rh170 ELSRVSRVY 226 235 0.7855 YES
425 Rh170 SVIPRAVSY 303 312 0.7659 YES
426 Rh170 PQAVAAFKY 281 290 0.7589 YES
427
428 43 Rh169 YMDLMYLFV 199 208 2.1169 YES
429 Rh169 YIPAALCLY 191 200 1.2445 YES
430 Rh169 FIVLSISTY 116 125 1.0026 YES
431 Rh169 MYLFVTLLY 203 212 0.9962 YES
432 Rh169 SQEVSRVVY 218 227 0.9567 YES
433 Rh169 VTASSALII 137 146 0.9182 YES
434 Rh169 IIILASIFY 144 153 0.8707 YES
435 Rh169 LCLYMDLMY 196 205 0.8066 YES
436 Rh169 IILASIFYY 145 154 0.7889 YES
437
438 44 Rh168 HTEPSWAWF 252 261 1.4099 YES
439 Rh168 VLCNSIVFY 132 141 1.401 YES
440 Rh168 ISAVSYLLV 186 195 1.111 YES
441 Rh168 YTAIIALFN 223 232 1.0289 YES
442 Rh168 GSATFMCML 94 103 0.8371 YES
443 Rh168 VSVYSNTLF 31 40 0.8289 YES
444 Rh168 WIDKFRSIV 23 32 0.7637 YES
445
446 45 Rh167 RTNCIFKIY 14 23 1.9533 YES
447 Rh167 WSANVHNMF 219 228 1.888 YES
448 Rh167 LSLLLFCTY 115 124 1.6066 YES
449 Rh167 AVVATVLVY 28 37 1.1517 YES
450 Rh167 QTSSWIYSV 82 91 1.0445 YES
451 Rh167 LTCLSTSVF 92 101 0.9874 YES
452 Rh167 VLLIPTQFY 175 184 0.845 YES
453 Rh167 LYTLFIVLY 199 208 0.8331 YES
454 Rh167 STSVFHLCT 96 105 0.8062 YES
455 Rh167 QTFVLSLLL 111 120 0.7993 YES
456 Rh167 VDQTSSWIY 80 89 0.7882 YES
457
458 46 Rh166 FSLRQRTRY 41 50 1.2242 YES
459 Rh166 LASRHRSDY 189 198 1.1079 YES
460 Rh166 DSSSSSSTF 138 147 0.9865 YES
461 Rh166 SSSTFHSVL 142 151 0.9589 YES
462 Rh166 SSSSSSTFH 139 148 0.8994 YES
463 Rh166 RLLPMSATY 54 63 0.8649 YES
464 Rh166 SSSSTFHSV 141 150 0.8121 YES
465 Rh166 MSATYRLCK 58 67 0.8052 YES
466 Rh166 HANDNHTAF 97 106 0.7621 YES
467
468 47 Rh165 QTDALDEDV 125 134 1.7502 YES
469 Rh165 GLLILTLVY 19 28 0.9613 YES
470 Rh165 FTCPWLGIL 39 48 0.7683 YES
471
472 48 Rh164.1 ITEQEKRDY 114 123 2.0878 YES
473 Rh164.1 TSYPLGRFY 310 319 1.3208 YES
474 Rh164.1 DMFTSYETY 45 54 1.1223 YES
475 Rh164.1 TLYVFKNIY 63 72 0.9649 YES
476 Rh164.1 SLNGFCPMY 29 38 0.8674 YES
477 Rh164.1 YTRIATIRF 128 137 0.843 YES
478 Rh164.1 WSDRLVKYL 82 91 0.7799 YES
479
480 49 Rh164 TIDLDSYPY 209 218 2.3163 YES
481 Rh164 VTGDTSASY 191 200 2.1378 YES
482 Rh164 YTNKATCLH 88 97 1.1886 YES
483 Rh164 SSDDVFNTT 176 185 1.1722 YES
484
485 50 Rh163 VTNELMEHY 94 103 3.0327 YES
486 Rh163 FASSMQALY 126 135 2.6501 YES
487 Rh163 YTSLFNERV 74 83 1.639 YES
488 Rh163 YLETFLLQF 181 190 1.3257 YES
489 Rh163 DTVYYTSLF 70 79 0.9356 YES
490 Rh163 HLDYDNSTL 112 121 0.9146 YES
491 Rh163 GLQKKDTVY 65 74 0.8519 YES
492
493 51 Rh162 FTLYIWFSY 40 49 2.3045 YES
494 Rh162 VTHIMLSTY 172 181 2.2955 YES
495 Rh162 FLDLFMILF 183 192 2.242 YES
496 Rh162 TVTAVFTLY 35 44 1.887 YES
497 Rh162 SLTLYVSYY 211 220 1.6702 YES
498 Rh162 VTAVFTLYI 36 45 1.2418 YES
499 Rh162 GSLTLYVSY 210 219 1.232 YES
500 Rh162 TTAAFFDNF 127 136 1.1645 YES
501 Rh162 PSDLFTMTL 83 92 1.1395 YES
502 Rh162 IIQGSLTLY 207 216 0.8699 YES
503 Rh162 FTLTTTAAF 123 132 0.8571 YES
504 Rh162 YVSYYALFQ 215 224 0.8216 YES
505
506 52 truncated Rh161 ITKNEDGLY 96 105 2.2674 YES
507 truncated Rh161 VSNGTKTEY 25 34 1.8569 YES
508 truncated Rh161 YTSFINVTF 7 16 1.8171 YES
509 truncated Rh161 ITRKYYRQY 118 127 0.9795 YES
510
511 53 Rh161.1 ATSQKRSLV 45 54 0.8021 YES
512 Rh161.1 ESDWIPGAW 78 87 0.7925 YES
513
514 54 Rh158.3 TADKWYPEY 233 242 3.1523 YES
515 Rh158.3 YTALNTWAL 97 106 1.7659 YES
516 Rh158.3 SSWRIQTPY 52 61 0.9523 YES
517 Rh158.3 YVDQVLVLM 218 227 0.918 YES
518 Rh158.3 IVDLITLAL 182 191 0.8373 YES
519 Rh158.3 AIRAALLLY 210 219 0.8249 YES
520 Rh158.3 LTAVIVDLI 178 187 0.8103 YES
521 Rh158.3 YTAMAIQLA 32 41 0.7794 YES
522
523 55 Rh158.2 ITTLGMALY 292 301 2.6019 YES
524 Rh158.2 YTCMKYLIM 222 231 1.2361 YES
525 Rh158.2 RVAYTCMKY 219 228 1.0169 YES
526 Rh158.2 LSDQVRVLI 321 330 0.9956 YES
527 Rh158.2 HSDTEDEEE 422 431 0.9184 YES
528 Rh158.2 DLQMTVIKY 522 531 0.8583 YES
529 Rh158.2 ESEDLQMTV 519 528 0.8545 YES
530 Rh158.2 FSDKFNKLE 131 140 0.8525 YES
531 Rh158.2 ETDIEGTES 471 480 0.8366 YES
532 Rh158.2 LLEVANEQF 162 171 0.7666 YES
533
534 56 Rh158.1 YVDILIVMY 226 235 3.3075 YES
535 Rh158.1 STFLLLLFY 170 179 2.6025 YES
536 Rh158.1 ITAGLSLLF 131 140 1.4661 YES
537 Rh158.1 IVMYYMYVY 231 240 1.3736 YES
538 Rh158.1 CTDGITAGL 127 136 1.1103 YES
539 Rh158.1 FTATFFLTC 139 148 1.0157 YES
540 Rh158.1 VIAVCICSY 49 58 0.9997 YES
541 Rh158.1 VSTFLLLLF 169 178 0.9234 YES
542 Rh158.1 VSQLWNGSF 257 266 0.8722 YES
543 Rh158.1 YIATLVSTF 164 173 0.8715 YES
544 Rh158.1 ILIVMYYMY 229 238 0.8657 YES
545 Rh158.1 HVVSACIVY 218 227 0.8203 YES
546 Rh158.1 LVSTFLLLL 168 177 0.8041 YES
547
548 57 Rh158 LTKENLEFY 107 116 2.0853 YES
549 Rh158 IFDILIILY 18 27 1.2702 YES
550 Rh158 QTEVEFVTV 148 157 0.9491 YES
551
552 58 Rh159 LTFIAGLNY 144 153 2.721 YES
553 Rh159 AYDTYVVIY 201 210 1.8643 YES
554 Rh159 PSDSSPLMV 15 24 1.6021 YES
555 Rh159 IASLIWLGY 55 64 1.4888 YES
556 Rh159 YVDTIAIFL 224 233 1.4438 YES
557 Rh159 HSTVLTLLV 74 83 1.1971 YES
558 Rh159 YTFALTCTF 45 54 1.0322 YES
559 Rh159 VIYQSSFMY 207 216 0.9599 YES
560 Rh159 PSNLTVLFF 98 107 0.8899 YES
561 Rh159 ISAFSISFF 188 197 0.888 YES
562 Rh159 PLTCMVTSY 83 92 0.8879 YES
563 Rh159 FIAFTGLTF 138 147 0.8051 YES
564 Rh159 QSAPWHTKL 176 185 0.7884 YES
565 Rh159 LTCMVTSYL 84 93 0.7622 YES
566
567 59 Rh160 NIL NIL NIL NIL NIL
568
569 60 Rh157.6 YVEVICFSY 108 117 1.9465 YES
570 Rh157.6 DTDNFSSTM 125 134 1.8307 YES
571 Rh157.6 FSSTMANRF 129 138 1.7515 YES
572 Rh157.6 TGDAVQIAY 141 150 1.2807 YES
573 Rh157.6 RAVQTELTY 38 47 0.8661 YES
574 Rh157.6 FQKHMIDMY 163 172 0.8594 YES
575
576 61 Rh157.4 CTDLATLLK 119 128 2.42 YES
577
578 62 Rh157.5 ACDAFMRRY 77 86 1.6276 YES
579 Rh157.5 LMLTALMLY 145 154 1.5435 YES
580
581 63 Rh156.2 QSSQSSESY 108 117 2.9413 YES
582 Rh156.2 WLATRWMFY 77 86 2.7086 YES
583 Rh156.2 LSAAEKAQY 36 45 2.2323 YES
584 Rh156.2 ATRWMFYTY 79 88 1.5336 YES
585 Rh156.2 STECYRWLA 71 80 1.3159 YES
586 Rh156.2 GAAWSFPRY 92 101 0.9487 YES
587 Rh156.2 IVIVADTFY 14 23 0.9198 YES
588
589 64 Rh156 ASSPFDLDF 240 249 1.3862 YES
590 Rh156 HQLVFIVIY 89 98 0.8295 YES
591 Rh156 MLSLFILHV 73 82 0.8218 YES
592 Rh156 YVETLIMYI 217 226 0.8174 YES
593 Rh156 NSALMVLAL 158 167 0.776 YES
594 Rh156 ETDMEDELR 8 17 0.7542 YES
595
596 65 Rh156 VLASIYLCY 22 31 2.0439 YES
597 Rh156 LASIYLCYY 23 32 2.0202 YES
598 Rh156 LTAIFVVLL 10 19 1.0083 YES
599 Rh156 TCSCFLSWY 44 53 0.9339 YES
600
601 66 Rh155 ISSHSWQWY 135 144 2.2369 YES
602 Rh155 CTDWRGHAL 66 75 1.643 YES
603 Rh155 MSDEANSEE 30 39 1.086 YES
604 Rh155 STSRHNSRL 95 104 0.8217 YES
605
606 67 Rh154 FSEIMNSKF 169 178 2.0422 YES
607 Rh154 FSVQAINPY 135 144 1.8743 YES
608 Rh154 NTATINSMV 72 81 1.5076 YES
609 Rh154 FSEELTTLL 118 127 1.4668 YES
610 Rh154 SMVKTALSY 78 87 1.3993 YES
611 Rh154 LTENTYTLQ 106 115 1.0541 YES
612 Rh154 DTACSTLDL 15 24 0.9052 YES
613 Rh154 STSASGHTM 87 96 0.8711 YES
614 Rh154 CAFLTENTY 103 112 0.8062 YES
615 Rh154 QSCTFSEEL 114 123 0.7799 YES
616
617 68 Rh152/Rh151 ISHLRMNDY 197 206 1.9544 YES
618 Rh152/Rh151 LMDAFGELF 294 303 1.9198 YES
619 Rh152/Rh151 RTYQFWDRY 355 364 1.7142 YES
620 Rh152/Rh151 LSDAERLEM 340 349 1.497 YES
621 Rh152/Rh151 LTMGLLKIY 322 331 1.254 YES
622 Rh152/Rh151 QLQRAMARY 209 218 1.1015 YES
623 Rh152/Rh151 LADDIDSLL 314 323 0.9641 YES
624 Rh152/Rh151 CMDNLMFEK 251 260 0.951 YES
625 Rh152/Rh151 FLCMDNLMF 249 258 0.8307 YES
626 Rh152/Rh151 YMDRGMGHK 365 374 0.8285 YES
627 Rh152/Rh151 VTCDYYTQV 557 566 0.7965 YES
628 Rh152/Rh151 YQFWDRYLY 357 366 0.7866 YES
629 Rh152/Rh151 YCDDSCLYV 119 128 0.7814 YES
630 Rh152/Rh151 HTDSSSEEG 540 549 0.7787 YES
631
632 69 Rh150 AMSISLLLY 208 217 2.7394 YES
633 Rh150 QVSITVLVY 32 41 2.2546 YES
634 Rh150 RSIHVWSVY 18 27 1.2665 YES
635 Rh150 WSVYGWLAF 23 32 0.7936 YES
636 Rh150 VSDGSNWKP 132 141 0.7581 YES
637
638 70 Rh147 LTELWENEY 517 526 3.4863 YES
639 Rh147 TLEPIPEEY 567 576 2.1653 YES
640 Rh147 HLHEEILRY 287 296 1.8435 YES
641 Rh147 YIVTEPLAY 266 275 1.7483 YES
642 Rh147 TVERVVIPY 550 559 1.5798 YES
643 Rh147 CVLRKQLLY 88 97 1.2729 YES
644 Rh147 FTTPISHLH 281 290 1.0255 YES
645 Rh147 STETHPLAQ 207 216 1.017 YES
646 Rh147 KICQLLNTY 303 312 0.9406 YES
647 Rh147 YQFADNDDY 160 169 0.8754 YES
648 Rh147 FGEIVAAAY 580 589 0.8696 YES
649 Rh147 NTEKLENLL 509 518 0.829 YES
650 Rh147 RTSERDLTL 15 24 0.81 YES
651 Rh147 LKERTINRY 258 267 0.8064 YES
652 Rh147 YDDSKFRQY 588 597 0.8 YES
653
654 71 Rh146 MSSEDTELY 1 10 3.3169 YES
655 Rh146 ILTILGIVY 20 29 0.9825 YES
656 Rh146 DTELYALLA 5 14 0.979 YES
657 Rh146 ILGIVYICY 23 32 0.9394 YES
658 Rh146 TCACVVSCY 45 54 0.9014 YES
659 Rh146 LTSLNSGEL 65 74 0.8894 YES
660
661 72 Rh144/Rh 145 CSVDFGNSY 26 35 2.0868 YES
662 Rh144/Rh 145 QINVTDFTY 85 94 1.3998 YES
663 Rh144/Rh 145 VTDFTYLVN 88 97 0.8272 YES
664 Rh144/Rh 145 INATVSYHY 63 72 0.8221 YES
665
666 73 Rh143 VTLMMDGEY 147 156 2.2051 YES
667 Rh143 HSDTETERI 132 141 1.6782 YES
668 Rh143 SSSPYATIF 170 179 1.5294 YES
669 Rh143 IVAILLFLY 19 28 1.5104 YES
670 Rh143 NLKRFAQDY 73 82 0.7902 YES
671 Rh143 MMDGEYAVI 150 159 0.755 YES
672 Rh143 RGEKFDSEY 57 66 0.7512 YES
673
674 74 Rh142 YLCAPDNVY 76 85 1.3996 YES
675 Rh142 LSECREHLV 178 187 0.946 YES
676 Rh142 SVSKEWLVF 29 38 0.8592 YES
677
678 75 Rh141 CVDNVCRAY 131 140 2.0094 YES
679 Rh141 AYDLRYLTY 138 147 1.8325 YES
680 Rh141 FMDFVALLH 83 92 1.8057 YES
681 Rh141 LIDRLDKYY 219 228 1.6707 YES
682 Rh141 GLQLFYALY 195 204 1.3862 YES
683 Rh141 RLDKYYLDI 222 231 0.8994 YES
684 Rh141 LTNNPALLH 238 247 0.8802 YES
685 Rh141 PLDDTFMDF 78 87 0.8042 YES